Index
Nazwa i parametry

P-2255
Kolorystyka:
Spinacz Serce
biały, czerwony