Kończące się zasoby surowców
i dramatyczne zmiany klimatu
wymagają poważnego rozważenia kwestii środowiska i jego ochrony.
Pokaż swoją świadomość ekologiczną
przez swoje odpowiednio dobrane upominki reklamowe.
Gwarantujemy,
że wszystkie poniższe produkty są wykonane
z tworzywa sztucznego z recyklingu i/lub ulegają całkowitej biodegradacji.